Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.28.16

Verš

duhitṝḥ putra-pautrāṁś ca
jāmi-jāmātṛ-pārṣadān
svatvāvaśiṣṭaṁ yat kiñcid
gṛha-kośa-paricchadam

Synonyma

duhitṝḥ — dcery; putra — synové; pautrān — vnuci; ca — a; jāmi — snachy; jāmātṛ — zeťové; pārṣadān — společníci; svatva — majetek; avaśiṣṭam — zbylý; yat kiñcit — cokoliv; gṛha — domov; kośa — nahromaděné bohatství; paricchadam — vybavení domácnosti.

Překlad

Král Purañjana pak začal myslet na své dcery, syny, vnuky, snachy, zetě, služebníky a další společníky, jakož i na svůj dům, vybavení domácnosti a trochu bohatství, které nahromadil.

Význam

Není neobvyklé, že člověk nadmíru připoutaný k hmotnému tělu žádá lékaře, aby mu alespoň o nějaký čas prodloužil život. Když takzvaně vědecky vzdělaný lékař někomu dokáže za pomoci kyslíku a dalších léků prodloužit život o několik minut, považuje to za velký úspěch, přestože pacient nakonec zemře. Tomu se říká boj o přežití. Pacient i lékař v okamžiku smrti myslí na to, jak prodloužit život, přestože všechny složky těla již prakticky odumřely.