Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.27.28

Verš

mayā nirūpitas tubhyaṁ
patir ātma-samādhinā
nābhinandati loko ’yaṁ
tvām abhadrām asammatām

Synonyma

mayā — mnou; nirūpitaḥ — ustanovený; tubhyam — pro tebe; patiḥ — manžel; ātma — mysli; samādhinā — meditací; na — nikdy; abhinandati — vítají; lokaḥ — lidé; ayam — tito; tvām — tebe; abhadrām — nepříznivá; asammatām — nepřijatelná.

Překlad

Král Yavanů odvětil: Po dlouhém uvažování jsem pro tebe našel manžela. Jak je všeobecně známo, jsi pro každého nepříznivá a zhoubná a nikdo tě nemá rád. Jak tě tedy někdo může přijmout za manželku?

Význam

Po dlouhém uvažování se král Yavanů rozhodl, jak nejlépe využít špatného zboží. Kālakanyā byla špatným zbožím a nikdo ji neměl rád, ale ve službě Pánu se dá uplatnit vše. Král Yavanů se ji tedy pokusil využít k jistému účelu, který jsme již vysvětlili: Kālakanyā jakožto jarā, neschopnost stáří, může probouzet v lidech strach, a inspirovat je tak k tomu, aby se připravovali na příští život tím, že se zapojí do činností ve vědomí Kṛṣṇy.