Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.23.10

Verš

bhagavad-dharmiṇaḥ sādhoḥ
śraddhayā yatataḥ sadā
bhaktir bhagavati brahmaṇy
ananya-viṣayābhavat

Synonyma

bhagavat-dharmiṇaḥ — ten, kdo vykonává oddanou službu; sādhoḥ — oddaného; śraddhayā — s vírou; yatataḥ — snaží se; sadā — vždy; bhaktiḥ — oddanost; bhagavati — Osobnosti Božství; brahmaṇi — původ neosobního Brahmanu; ananya-viṣayā — zcela upevněn, bez odchýlení; abhavat — stal se.

Překlad

Tímto způsobem se zcela zaměstnal oddanou službou a dvacet čtyři hodin denně striktně dodržoval pravidla a předpisy podle daných zásad. Tak se rozvinula jeho láska a oddanost k Nejvyšší Osobnosti Božství, Kṛṣṇovi, a stala se neochvějně pevnou.

Význam

Slovo bhagavad-dharmiṇaḥ vyjadřuje, že náboženské činnosti, které Mahārāja Pṛthu vykonával, byly prosté jakékoliv přetvářky. O tom se hovoří na začátku Śrīmad-Bhāgavatamu (1.1.2): dharmaḥ projjhita-kaitavo 'tra — náboženské zásady spojené s přetvářkou jsou obyčejné podvádění. Bhagavad-dharmiṇaḥ vysvětluje Vīrarāghava Ācārya slovy nivṛtta-dharmeṇa, čímž je řečeno, že tento stav nemohou znečišťovat žádné hmotné cíle. Śrīla Rūpa Gosvāmī to vyjádřil takto:

anyābhilāṣitā-śūnyaṁ
jñāna-karmādy-anāvṛtam
ānukūlyena kṛṣṇānu-
śīlanaṁ bhaktir uttamā

Když se ten, koho neovlivňují hmotné touhy a kdo není znečištěn plodonosnými činnostmi a filozofickou spekulací, plně zapojí do příznivé služby Pánu, pak se jeho jednání nazývá bhagavad-dharma neboli čistá oddaná služba. Slovo brahmaṇi v tomto verši se nevztahuje na neosobní Brahman. Neosobní Brahman je podřízeným rysem Nejvyšší Osobnosti Božství, a jelikož ti, kdo ho uctívají, chtějí splynout se září Brahmanu, nelze je považovat za následovníky bhagavad-dharmy. Impersonalista může poté, co se zklamal v hmotném požitku, chtít splynout s Pánem, ale čistý oddaný Pána po ničem takovém netouží; je tedy skutečný bhagavad-dharmī.

Z tohoto verše je jasné, že Mahārāja Pṛthu nikdy neuctíval neosobní Brahman, ale byl vždy čistým oddaným Nejvyšší Osobnosti Božství. Bhagavati brahmaṇi označuje toho, kdo oddaně slouží Osobnosti Božství. Oddaný se nezajímá o splynutí s neosobním Brahmanem, jehož poznání je mu automaticky vyjeveno. Jednání Mahārāje Pṛthua v oddané službě mu umožnilo stát se upevněným a stálým v činnostech oddané služby, aniž by musel hledat oporu u karmy, jñāny či yogy.