Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.22.59

Verš

dharma-rāḍ iva śikṣāyām
āścarye himavān iva
kuvera iva kośāḍhyo
guptārtho varuṇo yathā

Synonyma

dharma-rāṭ iva — jako král Yamarāja (vládce smrti); śikṣāyām — ve vzdělání; āścarye — v bohatství; himavān iva — jako Himaláje; kuveraḥ — pokladník nebeských planet; iva — jako; kośa-āḍhyaḥ — co se týče majetku; gupta-arthaḥ — tajemství; varuṇaḥ — polobůh jménem Varuṇa; yathā — jako.

Překlad

Mahārāja Pṛthu byl stejně inteligentní a vzdělaný jako Yamarāja, vládce smrti. Bohatstvím se vyrovnal Himalájím, které uchovávají všechny drahokamy a cenné kovy. Měl stejně velký poklad jako Kuvera, pokladník nebeských planet, a nikdo nedokázal odhalit jeho tajemství, jež se podobala tajemstvím poloboha Varuṇy.

Význam

Yamarāja neboli Dharmarāja musí coby vládce smrti soudit provinilé živé bytosti, které se během života dopouštěly hříšných činností, a proto je považován za největšího odborníka v soudnictví. Také Pṛthu Mahārāja byl vysoce vzdělaný a nesmírně přesný ve vynášení soudu nad občany. Nikdo ho nemohl předčít v bohatství, tak jako nelze odhadnout, kolik nerostů a drahokamů se skrývá v Himalájích; proto je přirovnán ke Kuverovi, pokladníkovi nebeských planet. Nikdo také nedokázal odhalit tajemství jeho života, tak jako neznáme tajemství Varuṇy, poloboha, který vládne vodám, noci a západnímu nebi. Varuṇa je vševědoucí, a jelikož trestá hříchy, lidé se k němu modlí o odpuštění. Sesílá také nemoci a často se zdržuje ve společnosti Mitry a Indry.