Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.22.48

Verš

maitreya uvāca
ta ātma-yoga-pataya
ādi-rājena pūjitāḥ
śīlaṁ tadīyaṁ śaṁsantaḥ
khe ’bhavan miṣatāṁ nṛṇām

Synonyma

maitreyaḥ uvāca — velký mudrc Maitreya pokračoval; te — oni; ātma-yoga-patayaḥ — mistři seberealizace prostřednictvím oddané služby; ādi-rājena — původním králem (Pṛthuem); pūjitāḥ — uctěni; śīlam — charakter; tadīyam — krále; śaṁsantaḥ — vychvalovali; khe — na nebi; abhavan — objevili se; miṣatām — před zraky; nṛṇām — lidí.

Překlad

Velký mudrc Maitreya pokračoval: Čtyři Kumāry, kteří byli mistry oddané služby, velice potěšilo, když je Mahārāja Pṛthu takto uctil. Před zraky všech se objevili na nebi a chválili králův charakter.

Význam

Polobozi se nikdy nedotýkají povrchu Země — chodí a cestují jedině prostorem. Kumārové, stejně jako velký mudrc Nārada, nepotřebují pro cestování prostorem žádný stroj. Také obyvatelé Siddhaloky cestují prostorem beze strojů. Mohou se přemísťovat z jedné planety na druhou, a proto se nazývají siddhové — ti, kdo získali všechny mystické a jógové síly. Takové velké světce, kteří dosáhli úplné dokonalosti v mystické yoze, nelze v tomto věku na Zemi spatřit, protože si lidstvo jejich přítomnost nezaslouží. Kumārové chválili vlastnosti Mahārāje Pṛthua a jeho velkou oddanost a pokoru. Byli s jeho způsobem uctívání velice spokojeni. Milostí Mahārāje Pṛthua mohli obyčejní obyvatelé jeho říše vidět Kumāry, jak létají v meziplanetárním prostoru.