Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.22.17

Verš

maitreya uvāca
pṛthos tat sūktam ākarṇya
sāraṁ suṣṭhu mitaṁ madhu
smayamāna iva prītyā
kumāraḥ pratyuvāca ha

Synonyma

maitreyaḥ uvāca — velký mudrc Maitreya pokračoval; pṛthoḥ — krále Pṛthua; tat — ten; sūktam — védský závěr; ākarṇya — když slyšel; sāram — velice závažný; suṣṭhu — příhodný; mitam — stručný a výstižný; madhu — sladký na poslech; smayamānaḥ — s úsměvem; iva — jako; prītyā — z velkého uspokojení; kumāraḥ — ten, kdo žije v celibátu; pratyuvāca — odpověděl; ha — takto.

Překlad

Velký mudrc Maitreya pokračoval: Když Sanat-kumāra, nejlepší z těch, kdo žijí v celibátu, vyslechl řeč Pṛthua Mahārāje, která byla smysluplná, příhodná, plná výstižných slov a velice sladká na poslech, spokojeně se usmál a začal hovořit.

Význam

Řeč Pṛthua Mahārāje v přítomnosti Kumārů byla chvályhodná z mnoha důvodů. Každý proslov se má skládat z vybraných slov, velice sladkých na poslech a odpovídajících situaci. Taková řeč se označuje jako smysluplná. Proslov Mahārāje Pṛthua všechny tyto podmínky splňoval, protože se jedná o dokonalého oddaného. Je řečeno: yasyāsti bhaktir bhagavaty akiñcanā sarvair guṇais tatra samāsate surāḥ — “U toho, kdo s oddaností a neochvějnou vírou v Nejvyšší Osobnost Božství slouží Pánovi, se projeví všechny dobré vlastnosti.” (Bhāg. 5.18.12) Kumārové byli tedy velice spokojeni a Sanat-kumāra začal hovořit.