Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.21.28-29

Verš

manor uttānapādasya
dhruvasyāpi mahīpateḥ
priyavratasya rājarṣer
aṅgasyāsmat-pituḥ pituḥ
īdṛśānām athānyeṣām
ajasya ca bhavasya ca
prahlādasya baleś cāpi
kṛtyam asti gadābhṛtā

Synonyma

manoḥ — Manua (Svāyambhuvy Manua); uttānapādasya — Uttānapādy, otce Dhruvy Mahārāje; dhruvasya — Dhruvy Mahārāje; api — jistě; mahī-pateḥ — velkého krále; priyavratasya — Priyavraty, z rodu Mahārāje Dhruvy; rājarṣeḥ — velkých svatých králů; aṅgasya — jménem Aṅga; asmat — mého; pituḥ — mého otce; pituḥ — otce; īdṛśānām — takových osobností; atha — také; anyeṣām — dalších; ajasya — nejvyššího nesmrtelného; ca — také; bhavasya — živých bytostí; ca — také; prahlādasya — Mahārāje Prahlāda; baleḥ — Mahārāje Baliho; ca — také; api — jistě; kṛtyam — jimi uznávaný; asti — je; gadā-bhṛtā — Nejvyšší Pán, který nosí kyj.

Překlad

To potvrzují nejen důkazy ve Vedách, ale také osobní chování velkých osobností, jako je Manu, Uttānapāda, Dhruva, Priyavrata a můj děd Aṅga, jakož i mnoha dalších velkých osobností a obyčejných živých bytostí, jejichž příkladem jsou Mahārāja Prahlāda a Bali. Ti všichni věří v Nejvyšší Osobnost Božství — Pána, Jenž nosí kyj.

Význam

Narottama dāsa Ṭhākura prohlašuje, že každý musí zjistit správnou cestu svého jednání následováním velkých svatých osobností a knih poznání pod vedením duchovního mistra (sādhu-śāstra-guru-vākya). Svatou osobou je ten, kdo se řídí védskými příkazy, které představují pokyny Nejvyšší Osobnosti Božství. Slovo guru označuje toho, kdo poskytuje správné vedení ve shodě s autoritou védských příkazů a podle příkladů ze života velkých osobností. Nejlepším způsobem, jak si uspořádat život, je kráčet ve stopách autorizovaných osobností, mezi něž patří ty, o nichž zde mluví Pṛthu Mahārāja, počínaje Svāyambhuvou Manuem. Nejbezpečnější životní cestou je následovat takové velké osobnosti; zvláště ty, o kterých se zmiňuje Śrīmad-Bhāgavatam. Mahājany neboli velkými osobnostmi jsou Brahmā, Pán Śiva, Nārada Muni, Manu, Kumārové, Prahlāda Mahārāja, Bali Mahārāja, Yamarāja, Bhīṣma, Janaka, Śukadeva Gosvāmī a Kapila Muni.