Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.19.23

Verš

yāni rūpāṇi jagṛhe
indro haya-jihīrṣayā
tāni pāpasya khaṇḍāni
liṅgaṁ khaṇḍam ihocyate

Synonyma

yāni — ty všechny, které; rūpāṇi — podoby; jagṛhe — přijal; indraḥ — král nebes; haya — koně; jihīrṣayā — s touhou ukrást; tāni — ty všechny; pāpasya — hříšných činností; khaṇḍāni — znaky; liṅgam — symbol; khaṇḍam — slovo khaṇḍa; iha — zde; ucyate — je řečeno.

Překlad

Všechny podoby potulného mnicha, které Indra přijal na základě své touhy ukrást koně, byly symboly ateistické filozofie.

Význam

Ve védské civilizaci je sannyās jedním z nejdůležitějších pilířů varṇāśramského zřízení. Sannyās je třeba přijímat v systému parampary ācāryů. V současné době ovšem mnoho takzvaných sannyāsīnů neboli potulných mnichů neví nic o vědomí Boha. Takový sannyās zavedl Indra ze své žárlivosti na Mahārāje Pṛthua a stejná věc se znovu objevuje ve věku Kali. Prakticky žádný sannyāsī v tomto věku není pravý. Nikdo nemůže do védského způsobu života zavádět nějaký nový systém, a pokud to někdo ze zlomyslnosti dělá, je třeba vědět, že je to pāṣaṇḍī, ateista. Ve vaiṣṇavské Tantře je řečeno:

yas tu nārāyaṇaṁ devaṁ
brahma-rudrādi-daivataiḥ
samatvenaiva vīkṣeta
sa pāṣaṇḍī bhaved dhruvam

I když je to zakázáno, existuje mnoho pāṣaṇḍīch, kteří razí pojmy jako daridra-nārāyaṇa a svāmi-nārāyaṇa, přestože ani takoví polobozi, jako je Brahmā a Śiva, se Nārāyaṇovi nikdy nevyrovnají.