Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.19.16

Verš

evaṁ vainya-sutaḥ proktas
tvaramāṇaṁ vihāyasā
anvadravad abhikruddho
rāvaṇaṁ gṛdhra-rāḍ iva

Synonyma

evam — takto; vainya-sutaḥ — syn krále Pṛthua; proktaḥ — když mu bylo nařízeno; tvaramāṇam — rychle prchajícího Indru; vihāyasā — po nebi; anvadravat — začal pronásledovat; abhikruddhaḥ — velice rozhněvaný; rāvaṇam — Rāvaṇu; gṛdhra-rāṭ — král supů; iva — jako.

Překlad

Když to vnuk krále Veny slyšel, okamžitě se vydal pronásledovat Indru, který velkou rychlostí prchal po nebi. Velice se na něho hněval a pronásledoval ho stejně, jako král supů pronásledoval Rāvaṇu.