Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.14.8

Verš

aho ubhayataḥ prāptaṁ
lokasya vyasanaṁ mahat
dāruṇy ubhayato dīpte
iva taskara-pālayoḥ

Synonyma

aho — běda; ubhayataḥ — z obou stran; prāptam — přijímané; lokasya — všech lidí; vyasanam — nebezpečí; mahat — velké; dāruṇi — kláda; ubhayataḥ — z obou stran; dīpte — hořící; iva — jako; taskara — od zlodějů a darebáků; pālayoḥ — a od krále.

Překlad

Během svých rozhovorů se velcí mudrci shodli na tom, že lidem hrozí nebezpečí ze dvou stran. Když kláda hoří na obou koncích, mravenci uprostřed jsou ve velice nebezpečné situaci. Stejné nebezpečí tehdy hrozilo obyčejným lidem, protože na jedné straně byl nezodpovědný král a na druhé zloději a darebáci.