Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.13.29

Verš

maitreya uvāca
aṅgo dvija-vacaḥ śrutvā
yajamānaḥ sudurmanāḥ
tat praṣṭuṁ vyasṛjad vācaṁ
sadasyāṁs tad-anujñayā

Synonyma

maitreyaḥ uvāca — velký mudrc Maitreya vysvětlil; aṅgaḥ — král Aṅga; dvija-vacaḥ — slova brāhmaṇů; śrutvā — když vyslechl; yajamānaḥ — vykonavatel oběti; sudurmanāḥ — v mysli velice zarmoucený; tat — na to; praṣṭum — aby se zeptal; vyasṛjat vācam — promluvil; sadasyān — ke kněžím; tat — jejich; anujñayā — vyžádal svolení.

Překlad

Maitreya vysvětlil, že když král Aṅga vyslechl slova kněží, byl velice zarmoucený. Tehdy je požádal, aby mu dovolili přerušit mlčení, a všech kněží přítomných v obětní aréně se zeptal následovně.