Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.13.27

Verš

rājan havīṁṣy aduṣṭāni
śraddhayāsāditāni te
chandāṁsy ayāta-yāmāni
yojitāni dhṛta-vrataiḥ

Synonyma

rājan — ó králi; havīṁṣi — obětiny; aduṣṭāni — neznečištěné; śraddhayā — s velkou vírou a pozorností; āsāditāni — nashromážděné; te — tvoje; chandāṁsi — mantry; ayāta-yāmāni — bez nedostatků; yojitāni — správně vykonávané; dhṛta-vrataiḥ — kvalifikovanými brāhmaṇy.

Překlad

Ó králi, víme, že příslušenství pro oběť jsi nashromáždil s velkou vírou a pečlivostí a že není znečištěné. Naše zpívání védských hymnů rovněž nemá žádné nedostatky, neboť všichni přítomní brāhmaṇové a kněží jsou zkušení a řádně vykonávají oběti.

Význam

Zkušení brāhmaṇové jsou obeznámeni s vědou, jak vyslovovat védské mantry se správným přízvukem. Celou mantru i jednotlivá sanskrtská slova je nutné přednášet se správnou výslovností — jinak to nepřinese žádný výsledek. V současném věku brāhmaṇové nejen neznají důkladně sanskrt, ale ani nežijí příliš čistým životem. Zpíváním mantry Hare Kṛṣṇa však lze získat nejvyšší prospěch, jaký mohou oběti poskytnout. Mantra Hare Kṛṣṇa má takovou sílu, že i tomu, kdo ji nevyslovuje správně, přinese výsledky.