Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.12.45

Verš

dhanyaṁ yaśasyam āyuṣyaṁ
puṇyaṁ svasty-ayanaṁ mahat
svargyaṁ dhrauvyaṁ saumanasyaṁ
praśasyam agha-marṣaṇam

Synonyma

dhanyam — uděluje bohatství; yaśasyam — uděluje slávu; āyuṣyam — prodlužuje život; puṇyam — posvátný; svasti-ayanam — přináší přízeň; mahat — velký; svargyam — umožňuje dosažení nebeských planet; dhrauvyam — nebo Dhruvaloky; saumanasyam — uspokojuje mysl; praśasyam — slavný; agha-marṣaṇam — odčiňuje všechny druhy hříšných činností.

Překlad

Poslech vyprávění o Dhruvovi Mahārājovi může člověku splnit jeho touhu po bohatství, slávě a dlouhém životě. Je natolik příznivé, že pouhým jeho vyslechnutím lze dosáhnout nebeských planet nebo přímo Dhruvaloky, kterou získal Dhruva Mahārāja. Toto vyprávění je tak slavné, že těší i polobohy, a tak mocné, že osvobozuje od všech hříšných reakcí.

Význam

V tomto světě žijí různé druhy lidí, a ne všichni jsou čistí oddaní. Někteří jsou karmī toužící po velkém bohatství, jiní chtějí být slavní, další se chtějí dostat na nebeské planety nebo na Dhruvaloku a jiní zase uspokojovat polobohy, aby od nich získali hmotné výhody. Maitreya zde říká, že poslechem vyprávění o Dhruvovi Mahārājovi mohou všichni tito lidé získat vše, po čem touží. Oddaní (akāma), karmī (sarva-kāma) a jñānī, kteří si přejí osvobození (mokṣa-kāma) — ti všichni by pro dosažení svého životního cíle měli uctívat Nejvyšší Osobnost Božství. A stejného výsledku dosáhne i ten, kdo naslouchá o činnostech Pánova oddaného, neboť mezi činnostmi a vlastnostmi Nejvyššího Pána a činnostmi a vlastnostmi Jeho čistých oddaných není rozdíl.