Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.11.30

Verš

tvaṁ pratyag-ātmani tadā bhagavaty ananta
ānanda-mātra upapanna-samasta-śaktau
bhaktiṁ vidhāya paramāṁ śanakair avidyā-
granthiṁ vibhetsyasi mamāham iti prarūḍham

Synonyma

tvam — ty; pratyak-ātmani — Nadduši; tadā — tehdy; bhagavati — Nejvyššímu Pánu, Osobnosti Božství; anante — který je nekonečný; ānanda-mātre — zdroj veškeré blaženosti; upapanna — vlastní; samasta — všechny; śaktau — energie; bhaktim — oddané služby; vidhāya — vykonáváním; paramām — nejvyšší; śanakaiḥ — velice brzy; avidyā — iluze; granthim — uzel; vibhetsyasi — rozvážeš; mama — moje; aham — já; iti — takto; prarūḍham — pevně ustanoven.

Překlad

Až znovu dosáhneš svého přirozeného postavení a budeš sloužit Nejvyššímu Pánu, všemocnému zdroji veškeré blaženosti a Nadduši všech živých bytostí, velmi rychle zapomeneš na iluzorní představy “já” a “moje”.

Význam

Dhruva Mahārāja byl již osvobozený, jelikož ve věku pěti let spatřil Nejvyšší Osobnost Božství tváří v tvář. Přesto však byl dočasně ovlivněn iluzí māyi a v tělesném vědomí se považoval za Uttamova bratra. Celý hmotný svět funguje na základě představy “já” a “moje”, která je podstatou připoutanosti k hmotnému světu. Koho přitahuje tato podstata všech iluzorních pojetí — “já” a “moje” — ten musí zůstat v hmotném světě, někdy ve vysokém a někdy ve zcela nízkém postavení. Milostí Pána Kṛṣṇy velcí mudrci spolu s Pánem Manuem Dhruvovi připoměli, že by měl toto hmotné pojetí “já” a “moje” opustit. Oddanou službou Pánu je možné tuto iluzi snadno překonat.