Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.11.1

Verš

maitreya uvāca
niśamya gadatām evam
ṛṣīṇāṁ dhanuṣi dhruvaḥ
sandadhe ’stram upaspṛśya
yan nārāyaṇa-nirmitam

Synonyma

maitreyaḥ uvāca — mudrc Maitreya pokračoval; niśamya — když slyšel; gadatām — slova; evam — takto; ṛṣīṇām — mudrců; dhanuṣi — ke svému luku; dhruvaḥ — Dhruva Mahārāja; sandadhe — přiložil; astram — šíp; upaspṛśya — poté, co se dotkl vody; yat — ten, který; nārāyaṇa — Nārāyaṇem; nirmitam — zhotovený.

Překlad

Śrī Maitreya pravil: Můj milý Viduro, když Dhruva Mahārāja uslyšel povzbudivá slova velkých mudrců, dotekem vody vykonal očistný ācaman. Poté vzal šíp zhotovený Pánem Nārāyaṇem a přiložil ho ke svému luku.

Význam

Dhruva Mahārāja dostal zvláštní šíp zhotovený Samotným Pánem Nārāyaṇem a nyní ho přiložil ke svému luku, aby skoncoval s iluzí, kterou stvořili Yakṣové. Jak uvádí Bhagavad-gītā (7.14): mām eva ye prapadyante māyām etāṁ taranti te — nikdo nemůže překonat působení iluzorní energie bez milosti Nārāyaṇa, Nejvyšší Osobnosti Božství. Śrī Caitanya Mahāprabhu nám pro tento věk dal také nesmírně účinnou zbraň, kterou Bhāgavatam nazývá sāṅgopāṅgāstra — v současném věku je nārāyaṇāstrou, zbraní proti māyi, zpívání mantry Hare Kṛṣṇa po vzoru společníků Pána Caitanyi, jako je Advaita Prabhu, Nityānanda, Gadādhara a Śrīvāsa.