Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.10.25

Verš

tataḥ khe ’dṛśyata girir
nipetuḥ sarvato-diśam
gadā-parigha-nistriṁśa-
musalāḥ sāśma-varṣiṇaḥ

Synonyma

tataḥ — poté; khe — v nebi; adṛśyata — bylo vidět; giriḥ — horu; nipetuḥ — padaly; sarvataḥ-diśam — ze všech stran; gadā — kyje; parigha — železné tyče; nistriṁśa — meče; musalāḥ — palice; sa-aśma — balvany; varṣiṇaḥ — se záplavou.

Překlad

Potom se na nebi objevila velká hora a ze všech stran začaly přilétat kroupy společně s oštěpy, kyji, meči, železnými tyčemi a obrovskými balvany.