Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.1.66

Verš

pitary apratirūpe sve
bhavāyānāgase ruṣā
aprauḍhaivātmanātmānam
ajahād yoga-saṁyutā

Synonyma

pitari — jako otec; apratirūpe — nepříznivě; sve — její vlastní; bhavāya — Pána Śivu; anāgase — bezúhonného; ruṣā — zlostně; aprauḍhā — před dosažením dospělosti; eva — dokonce; ātmanā — sama; ātmānam — těla; ajahāt — vzdala se; yoga-saṁyutā — pomocí mystické yogy.

Překlad

Důvodem bylo to, že otec Satī, Dakṣa, Pána Śivu napadal, přestože Śiva neměl jedinou chybu. Pomocí mystické jógové síly se proto Satī vzdala svého těla ještě dříve, než dosáhla dospělosti.

Význam

Pán Śiva, který je největší ze všech mystických yogīnů, si nikdy nepostavil ani vlastní dům. Satī však byla dcerou velkého krále a její otec, Dakṣa, nebyl příliš nadšený tím, že si jeho nejmladší dcera vybrala za manžela právě Śivu. Kdykoliv se s ním Satī setkala, byla nucena poslouchat jeho neoprávněnou kritiku svého manžela, přestože Pán Śiva neměl jedinou chybu. Kvůli tomu opustila tělo, které jí otec dal, ještě předtím, než dosáhla dospělosti, a proto nemohla přivést na svět žádného potomka.

Takto končí Bhaktivedantovy výklady k první kapitole čtvrtého zpěvu Śrīmad Bhāgavatamu, nazvané “Genealogická tabulka Manuových dcer”.