Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.7.33

Verš

śrāddhasya ca vidhiṁ brahman
pitṝṇāṁ sargam eva ca
graha-nakṣatra-tārāṇāṁ
kālāvayava-saṁsthitim

Synonyma

śrāddhasya — pravidelného vzdávání úcty; ca — také; vidhim — pravidla; brahman — ó brāhmaṇo; pitṝṇām — předků; sargam — stvoření; eva — jako; ca — také; graha — planetární systém; nakṣatra — hvězdy; tārāṇām — svítící nebeská tělesa; kāla — čas; avayava — trvání; saṁsthitim — umístění.

Překlad

Prosím vysvětli také pravidla vzdávání úcty předkům, stvoření Pitṛloky, běh času na planetách, hvězdách a svítících nebeských tělesech a jejich příslušná umístění.

Význam

Délka trvání dne a noci, jakož i měsíců a roků na různých planetách, hvězdách a svítících nebeských tělesech se liší. Vyšší planety, jako je Měsíc a Venuše, mají jiný rozměr času než planety na úrovni Země. Je řečeno, že šest měsíců na této planetě Zemi se rovná jednomu dni na vyšších planetách. V Bhagavad-gītě je popsáno, že jeden den na Brahmaloce trvá stejně dlouho jako tisíc změn všech čtyř yug, to znamená 4 300 000 x 1000 let. Úměrně tomu se vypočítá měsíc a rok na Brahmaloce.