Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.7.21

Verš

sṛṣṭvāgre mahad-ādīni
sa-vikārāṇy anukramāt
tebhyo virājam uddhṛtya
tam anu prāviśad vibhuḥ

Synonyma

sṛṣṭvā — po stvoření; agre — na počátku; mahat-ādīni — celková hmotná energie; sa-vikārāṇi — společně se smyslovými orgány; anukramāt — postupným rozlišováním; tebhyaḥ — z toho; virājam — gigantickou vesmírnou podobu; uddhṛtya — projevující; tam — do ní; anu — později; prāviśat — vstoupil; vibhuḥ — Nejvyšší.

Překlad

Nejvyšší Pán stvořil celkovou hmotnou energii, mahat-tattvu, a když tak projevil gigantickou vesmírnou podobu se smysly a smyslovými orgány, vstoupil do ní.

Význam

Vidura byl odpověďmi mudrce Maitreyi naprosto uspokojen a chtěl pochopit zbývající části Pánových tvůrčích činností. Navázal proto na náměty předcházejících rozhovorů.