Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.7.12

Verš

sa vai nivṛtti-dharmeṇa
vāsudevānukampayā
bhagavad-bhakti-yogena
tirodhatte śanair iha

Synonyma

saḥ — ta; vai — také; nivṛtti — odpoutanost; dharmeṇa — zaměstnáním; vāsudeva — Nejvyšší Osobnost Božství; anukampayā — Jeho milostí; bhagavat — ve vztahu k Osobnosti Božství; bhakti-yogena — spojením; tirodhatte — zmenšuje; śanaiḥ — postupně; iha — v této existenci.

Překlad

Toto mylné pojetí vlastní totožnosti však může být milostí Osobnosti Božství Vāsudeva postupně odstraněno oddanou službou Pánu v náladě odpoutanosti.

Význam

Chvění hmotné existence pochází ze ztotožňování se s hmotou nebo z považování se za Boha následkem hmotného vlivu filozofické spekulace a může být milostí Osobnosti Božství Vāsudeva odstraněno oddanou službou Pánu. Jak jsme rozebírali v prvním zpěvu, jelikož vykonávání oddané služby Pánu Vāsudevovi přináší čisté poznání, pomáhá člověku rychle se zbavit hmotného pojetí života. Oživuje tak jeho přirozenou duchovní existenci ještě v tomto životě a osvobozuje ho z hmotné atmosféry, která způsobuje jeho chvění. Pouze poznání získané v oddané službě může člověka dovést k osvobození. Rozvoj poznání pro samotné poznání a nesouvisející s oddanou službou nemá žádný smysl; taková nezištná činnost člověku nepřinese vytoužený výsledek. Pána Vāsudeva těší jedině oddaná služba a Jeho milost si lze uvědomit ve společnosti čistých oddaných Pána. Čistí oddaní Pána jsou transcendentální všem hmotným tužbám, včetně touhy po výsledcích plodonosných činností a filozofické spekulace. Chce-li někdo získat milost Pána, musí se stýkat s čistými oddanými. Jedině taková společnost může člověka postupně osvobodit od všeho chvění.