Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.6.35

Verš

etat kṣattar bhagavato
daiva-karmātma-rūpiṇaḥ
kaḥ śraddadhyād upākartuṁ
yoga-māyā-balodayam

Synonyma

etat — toto; kṣattaḥ — ó Viduro; bhagavataḥ — Nejvyšší Osobnosti Božství; daiva-karma-ātma-rūpiṇaḥ — gigantické podoby transcendentální činnosti, času a povahy; kaḥ — kdo jiný; śraddadhyāt — může se pokoušet; upākartum — celkově změřit; yogamāyā — vnitřní energie; bala-udayam — projevená silou.

Překlad

Ó Viduro, kdo dokáže odhadnout nebo změřit transcendentální čas, činnosti a energii gigantické podoby, projevené vnitřní energií Nejvyšší Osobnosti Božství?

Význam

Žabí filozofové mohou stále dokola mentálně spekulovat o gigantické podobě virāṭ, projevené působením yogamāyi, vnitřní energie Nejvyšší Osobnosti Božství, ale ve skutečnosti nikdo nedokáže tento obrovský projev změřit. V Bhagavad-gītě (11.16) říká Arjuna jakožto uznávaný oddaný Pána:

aneka-bāhūdara-vaktra-netraṁ
paśyāmi tvāṁ sarvato 'nanta-rūpam
nāntaṁ na madhyaṁ na punas tavādiṁ
paśyāmi viśveśvara viśva-rūpa

“Ó můj Pane, ó gigantická viśva-rūpo, ó Pane vesmíru, vidím bezpočet rukou, těl, úst a očí ve všech směrech a všechny jsou neomezené. Nemohu nalézt konec tohoto projevu a nevidím ani jeho střed a počátek.”

Pán vyslovil Bhagavad-gītu zvláště pro Arjunu a viśva-rūpu projevil na jeho žádost. Dal mu zvláštní oči, aby tuto viśva-rūpu viděl, ale přestože Arjuna mohl vidět bezpočet rukou a úst Pána, nemohl Ho vidět úplně. Když ani Arjuna nedokázal odhadnout délku a šířku Pánovy energie, kdo jiný by toho byl schopen? Člověk se jen může věnovat zmateným výpočtům jako žabák-filozof, který chtěl odhadnout délku a šířku Tichého oceánu na základě své zkušenosti s dvoumetrovou studnou. Začal se nafukovat, aby byl velký jako Tichý oceán, ale dosáhl jen toho, že praskl a zemřel. Tento příběh můžeme vztáhnout na mentální filozofy, kteří se pod vlivem Pánovy vnější iluzorní energie zabývají odhadováním délky a šířky Nejvyššího Pána. Nejlepší cestou je stát se rozvážným a pokorným oddaným Pána, snažit se o Něm naslouchat od pravého duchovního mistra, a tak Mu sloužit v transcendentální láskyplné službě, jak je doporučeno v předchozím verši.