Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.4.6

Verš

adrākṣam ekam āsīnaṁ
vicinvan dayitaṁ patim
śrī-niketaṁ sarasvatyāṁ
kṛta-ketam aketanam

Synonyma

adrākṣam — viděl jsem; ekam — o samotě; āsīnam — sedícího; vicinvan — hluboce zamyšleného; dayitam — patrona; patim — Pána; śrī-niketam — útočiště bohyně štěstí; sarasvatyām — na břehu řeky Sarasvatī; kṛta-ketam — přijímajícího útočiště; aketanam — jako ten, kdo nemá žádné útočiště.

Překlad

Takto jsem spatřil svého patrona a Pána (Śrī Kṛṣṇu), jak sedí o samotě, ponořen do hlubokých myšlenek. Přijal útočiště na břehu řeky Sarasvatī, přestože Sám je útočištěm bohyně štěstí.

Význam

Lidé v životním řádu odříkání často přijímají útočiště pod stromem. Uddhava nalezl Pána právě v takové situaci — přijímal útočiště stejně jako ti, kteří jej nemají. Pán je vlastníkem všeho, a proto je Jeho útočiště všude a vše má své útočiště v Něm. Pán udržuje celý hmotný i duchovní vesmírný projev, a proto je útočištěm všeho. Nebylo tedy nic divného, když přijal stejné útočiště jako lidé v životním řádu odříkání.