Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.4.24

Verš

sa taṁ mahā-bhāgavataṁ
vrajantaṁ kauravarṣabhaḥ
viśrambhād abhyadhattedaṁ
mukhyaṁ kṛṣṇa-parigrahe

Synonyma

saḥ — Vidura; tam — Uddhavovi; mahā-bhāgavatam — velkému oddanému Pána; vrajantam — když odcházel; kaurava-ṛṣabhaḥ — nejlepší z Kuruovců; viśrambhāt — s důvěrou; abhyadhatta — předložil k úvaze; idam — toto; mukhyam — hlavnímu; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; parigrahe — v oddané službě Pánu.

Překlad

Když Uddhava, hlavní a nejdůvěrnější oddaný Pána, odcházel, Vidura se ho s láskou a důvěrou otázal.

Význam

Vidura byl mnohem starší než Uddhava. Podle rodinných vztahů byl Uddhava stejně starý jako Kṛṣṇův bratr, zatímco Vidura byl ve věku Kṛṣṇova otce Vasudeva. Uddhava byl však velice pokročilý v oddané službě Pánu, a proto je zde popsán jako hlavní oddaný Pána, přestože byl věkově mladší. Vidura o tom byl plně přesvědčen, a proto oslovil Uddhavu jako příslušníka vyšší kategorie. Tak vypadá zdvořilé jednání mezi dvěma oddanými.