Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.4.23

Verš

śrī-śuka uvāca
ity uddhavād upākarṇya
suhṛdāṁ duḥsahaṁ vadham
jñānenāśamayat kṣattā
śokam utpatitaṁ budhaḥ

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śuka Gosvāmī řekl; iti — takto; uddhavāt — od Uddhavy; upākarṇya — slyšící; suhṛdām — přátel a příbuzných; duḥsaham — nesnesitelné; vadham — zahubení; jñānena — transcendentálním poznáním; aśamayat — uklidnil se; kṣattā — Vidura; śokam — zármutek; utpatitam — vzniklý; budhaḥ — učený.

Překlad

Śrī Śukadeva Gosvāmī řekl: Učený Vidura vyslechl od Uddhavy zprávy o zahubení svých přátel a příbuzných a potlačil svůj nesnesitelný zármutek pomocí transcendentálního poznání.

Význam

Vidura se dozvěděl, že výsledkem bitvy na Kurukṣetře bylo zahubení jeho přátel a příbuzných, jakož i zkáza yaduovské dynastie a také odchod Pána. To vše ho načas uvrhlo v zármutek, ale jelikož byl vysoce pokročilý v transcendentálním poznání, dokázal se uklidnit. Jak je řečeno v Bhagavad-gītě, zármutek nad záhubou přátel a příbuzných, se kterými jsme dlouhou dobu udržovali tělesné vztahy, není nic divného, ale člověk se musí naučit umění, jak tento zármutek potlačit na základě vyššího, transcendentálního poznání. Uddhava s Vidurou začali hovořit o Kṛṣṇovi při západu slunce a Vidura byl nyní díky svému setkání s Uddhavou pokročilejší v poznání.