Skip to main content

Synonyma

andhaka-kaurava
z rodů Andhaka a Kaurava — Śrīmad-bhāgavatam 10.83.5
kaurava-indra
král Kuruovců — Śrīmad-bhāgavatam 1.10.20
hlavní z kuruovských králů — Śrīmad-bhāgavatam 1.17.43-44
kaurava-indrāṇām
králů kuruovské dynastie — Śrīmad-bhāgavatam 1.17.8
kaurava
Dhṛtarāṣṭrova strana — Śrīmad-bhāgavatam 1.7.13-14
kuruovská dynastie — Śrīmad-bhāgavatam 3.1.17
ó synu Kuruů. — Śrīmad-bhāgavatam 3.12.50
ó potomku Kurua — Śrīmad-bhāgavatam 4.7.61
ó Mahārāji Parīkṣite — Śrīmad-bhāgavatam 10.10.5
ó Parīkṣite, potomku Kurua — Śrīmad-bhāgavatam 10.17.15
kaurava-ṛṣabhaḥ
nejlepší z Kuruovců — Śrīmad-bhāgavatam 3.4.24
kaurava-sainya-sāgaram
oceán shromážděných Kuruovských vojáků — Śrīmad-bhāgavatam 10.1.5-7

Filter by hierarchy