Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.33.21

Verš

vanaṁ pravrajite patyāv
apatya-virahāturā
jñāta-tattvāpy abhūn naṣṭe
vatse gaur iva vatsalā

Synonyma

vanam — do lesa; pravrajite patyau — když manžel opustil domov; apatya-viraha — vzhledem k odloučení od svého syna; āturā — velmi nešťastná; jñāta-tattvā — znala pravdu; api — přestože; abhūt — byla; naṣṭe vatse — když ztratí tele; gauḥ — kráva; iva — jako; vatsalā — nakloněna.

Překlad

Nejprve opustil domov a přijal řád odříkání Devahūtin manžel a poté odešel také její jediný syn Kapila. Ačkoliv znala pravdu o životě a smrti a její srdce bylo zbavené všech nečistot, přesto hořce bědovala nad ztrátou svého syna, stejně jako kráva pláče nad mrtvým teletem.

Význam

Žena, jejíž manžel není doma nebo přijal řád odříkání, nemá důvod k nářku, pokud je přítomný manželův zástupce, syn. Vedy praví: ātmaiva putro jāyate — manželovo tělo zastupuje syn. Striktně řečeno, má-li žena dospělého syna, není nikdy vdovou. Dokud tedy měla Devahūti Kapilu Muniho po svém boku, nijak nestrádala, ale když odešel, byla velmi nešťastná. Ne snad proto, že by litovala svého světského poměru s Kardamou Munim, ale proto, že upřímně milovala Nejvyšší Osobnost Božství.

Zde je v souvislosti s nářkem Devahūti uveden příklad krávy, která přišla o své tele. Kráva, která přijde o své tele, ve dne v noci pláče. Devahūti také neustále plakala a prosila příbuzné a známé: “Přiveďte mi, prosím, mého syna, abych mohla žít. Jinak zemřu.” Tato vroucí láska k Nejvyšší Osobnosti Božství, ačkoliv projevena jako láska k synovi, je duchovně velmi prospěšná. Jsme-li na hmotné úrovni připoutáni k synovi, výsledkem je jen další pobyt v hmotném světě. Jsme-li však připoutáni k Nejvyššímu Pánu, dostaneme se do duchovního světa, kde můžeme žít v Jeho společnosti.

Kterákoliv žena se může kvalifikovat stejně, jako se kvalifikovala Devahūti, a mít za svého syna Nejvyššího Pána. Pokud se Nejvyšší Pán zjevuje jako syn Devahūti, není důvodu, proč by se nezjevil jako syn kterékoliv jiné ženy. Jedinou podmínkou je kvalifikace. Když se naším synem stane Nejvyšší Osobnost Božství, získáme užitek nejen tím, že v tomto světě můžeme vychovávat dobrého syna, ale máme také zajištěný vstup do duchovního světa, kde se staneme bezprostředními společníky Osobnosti Božství.