Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.31.7

Verš

kaṭu-tīkṣṇoṣṇa-lavaṇa-
rūkṣāmlādibhir ulbaṇaiḥ
mātṛ-bhuktair upaspṛṣṭaḥ
sarvāṅgotthita-vedanaḥ

Synonyma

kaṭu — trpká; tīkṣṇa — ostrá; uṣṇa — horká; lavaṇa — slaná; rūkṣa — suchá; amla — kyselá; ādibhiḥ — atd.; ulbaṇaiḥ — přehnaně; mātṛ-bhuktaiḥ — jídly, která jí matka; upaspṛṣṭaḥ — ovlivněné; sarva-aṅga — po celém těle; utthita — vyvolaná; vedanaḥ — bolest.

Překlad

Následkem toho, že matka jí příliš trpká, ostrá, slaná či kyselá jídla, zažívá tělo dítěte neustále bolesti, které jsou téměř nesnesitelné.

Význam

Všechny popisy tělesné situace dítěte v lůně matky se vymykají našim představám. V takovém postavení je velice obtížné setrvávat, ale dítě tam přesto musí i nadále zůstat. Vše dokáže snášet jedině díky tomu, že jeho vědomí není příliš vyvinuté; jinak by zemřelo. To je požehnání māyi, která dává trpícímu tělu takové schopnosti, aby sneslo toto hrozné mučení.