Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.31.27

Verš

tudanty āma-tvacaṁ daṁśā
maśakā matkuṇādayaḥ
rudantaṁ vigata-jñānaṁ
kṛmayaḥ kṛmikaṁ yathā

Synonyma

tudanti — koušou; āma-tvacam — novorozence, jehož kůže je měkká; daṁśāḥ — komáři; maśakāḥ — moskyti; matkuṇa — štěnice; ādayaḥ — a další tvorové; rudantam — plačící; vigata — zbavené; jñānam — moudrosti; kṛmayaḥ — červi; kṛmikam — červa; yathā — stejně jako.

Překlad

Novorozence, který má velice jemnou kůži, koušou v jeho beznadějné situaci komáři, moskyti, štěnice a další tvorové, stejně jako menší červi koušou velkého červa. Dítě, které pozbylo své moudrosti, hořce pláče.

Význam

Slovo vigata-jñānam znamená, že duchovní poznání, které dítě vyvinulo v břiše, je působením māyi opět ztracené. Jelikož dítě prošlo různými útrapami a je nyní z břicha venku, nevzpomíná si, na co myslelo ohledně svého osvobození. I když člověk získá určité duchovně povznášející poznání, stále mu hrozí, že je vlivem okolností opět zapomene. Nejen děti, ale i dospělí by měli velice opatrně chránit své vědomí Kṛṣṇy a vyhýbat se nepříznivým podmínkám, aby nezapomněli na svoji prvořadou povinnost.