Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.30.29

Verš

atraiva narakaḥ svarga
iti mātaḥ pracakṣate
yā yātanā vai nārakyas
tā ihāpy upalakṣitāḥ

Synonyma

atra — v tomto světě; eva — dokonce; narakaḥ — peklo; svargaḥ — nebe; iti — takto; mātaḥ — ó matko; pracakṣate — říkají; yāḥ — které; yātanāḥ — tresty; vai — jistě; nārakyaḥ — pekelné; tāḥ — ty; iha — zde; api — také; upalakṣitāḥ — viditelné.

Překlad

Pán Kapila pokračoval: Má drahá matko, někdy se říká, že zažíváme peklo či nebe na této planetě, protože i zde jsou někdy vidět pekelné tresty.

Význam

Nevěřící někdy neuznávají výroky písem týkající se pekla a znevažují tyto autorizované popisy. Pán Kapila je proto potvrzuje a říká, že takové pekelné podmínky je možné vidět i na této planetě. Není pravda, že existují jen na planetě, kde žije Yamarāja. Na Yamarājově planetě dostávají hříšní lidé příležitost naučit se žít v pekelných podmínkách, které budou muset snášet v příštím životě, a pak se mohou narodit na jiné planetě a ve svém pekelném žití pokračovat. Například má-li člověk určeno zůstat v pekle a jíst výkaly a moč, nejprve tyto zvyky vyvine na Yamarājově planetě a potom dostane příslušný druh těla — tělo prasete—ve kterém bude moci jíst výkaly a myslet si, že si užívá života. Jak již bylo řečeno, podmíněná duše si v jakýchkoliv pekelných podmínkách myslí, že je šťastná. Jinak by utrpení pekelného života nesnesla.