Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.25.33

Verš

jarayaty āśu yā kośaṁ
nigīrṇam analo yathā

Synonyma

jarayati — ničí; āśu — rychle; — co; kośam — jemnohmotné tělo; nigīrṇam — snědené jídlo; analaḥ — oheň; yathā — jako.

Překlad

Bhakti, oddaná služba, zničí jemnohmotné tělo živé bytosti bez zvláštního úsilí, stejně jako oheň v žaludku stráví vše, co sníme.

Význam

Bhakti je mnohem výše než mukti, protože oddaná služba automaticky přináší osvobození z hmotného zajetí. Je zde dán příklad trávícího ohně v žaludku, který stráví vše, co sníme, máme-li zažívání v pořádku. Oddaný nemusí o osvobození zvlášť usilovat. Samotná služba Nejvyšší Osobnosti Božství je prostředkem jeho osvobození, protože věnovat se službě Pánu znamená osvobodit se z hmotného zapletení. Tuto situaci velice pěkně popsal Śrī Bilvamaṅgala Ṭhākura. Řekl: “Mám-li neochvějnou oddanost lotosovým nohám Nejvyššího Pána, mukti neboli osvobození mi slouží jako má služebná. Služebná mukti je neustále připravena udělat, o co ji požádám.”

Pro oddaného není osvobození žádný problém. Osvobození přijde samo, bez jeho zvláštní snahy. Bhakti je tudíž mnohem lepší než mukti neboli postavení impersonalistů. Impersonalisté podstupují tvrdé odříkání, aby dosáhli mukti, ale bhakta, který se pouze věnuje oddané službě, zvláště zpívání Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare / Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare a přijímání prasādam obětovaného Nejvyšší Osobnosti Božství, okamžitě ovládne svůj jazyk. Jakmile ovládne jazyk, automaticky ovládne i všechny ostatní smysly. Ovládnutí smyslů je dokonalostí jógových zásad, a jak jen se člověk zaměstná v oddané službě Pánu, okamžitě začíná jeho osvobození. Kapiladeva potvrzuje, že bhakti, oddaná služba, je garīyasī, slavnější než siddhi, dokonalost yogy neboli osvobození.