Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.23.57

Verš

sāhaṁ bhagavato nūnaṁ
vañcitā māyayā dṛḍham
yat tvāṁ vimuktidaṁ prāpya
na mumukṣeya bandhanāt

Synonyma

— právě taková osoba; aham — jsem; bhagavataḥ — Pána; nūnam — jistě; vañcitā — oklamána; māyayā — iluzorní energií; dṛḍham — důkladně; yat — protože; tvām — tebe; vimukti-dam — který dáváš osvobození; prāpya — získala; na mumukṣeya — neusilovala jsem o osvobození; bandhanāt — z hmotného otroctví.

Překlad

Můj pane, jistě jsem byla důkladně oklamána nepřekonatelnou iluzorní energií Nejvyšší Osobnosti Božství, neboť i když jsem získala tvoji společnost, která uděluje osvobození z hmotného otroctví, vůbec jsem o toto osvobození neusilovala.

Význam

Inteligentní člověk by měl využít každé dobré příležitosti. První příležitostí je lidská životní podoba a druhou je narodit se ve vhodné rodině, kde se kultivuje duchovní poznání — to je velice vzácné. Největší příležitostí je stýkat se se svatou osobou. Devahūti si byla vědoma toho, že se narodila jako dcera krále. Byla dostatečně vzdělaná a kulturně vyspělá a navíc měla za manžela Kardamu Muniho, světce a velkého yogína. Kdyby ani přesto nezískala osvobození ze zajetí hmotné energie, pak by jistě byla oklamána nepřekonatelnou iluzorní energií, která ve skutečnosti klame každého. Lidé nevědí, co dělají, když uctívají hmotnou energii v podobě bohyně Kālī neboli Durgy, aby získali hmotná požehnání. Žádají od ní: “Matko, dej mi velké bohatství, dej mi dobrou manželku, dej mi slávu, dej mi vítězství.” Tito oddaní bohyně Māyi neboli Durgy ale nevědí, že je jejich bohyně klame. Hmotný úspěch ve skutečnosti není žádný úspěch, protože jakmile je člověk okouzlen hmotnými dary, zaplétá se více a více a nemá žádnou naději na osvobození. Člověk by měl být natolik inteligentní, aby věděl, jak využít hmotného jmění pro duchovní realizaci. To se nazývá karma-yoga nebo jñāna-yoga. Vše, co máme, bychom měli použít ve službě Nejvyšší Osobě. Bhagavad-gītā radí: sva-karmaṇā tam abhyarcya — všemi prostředky bychom se měli snažit uctívat Nejvyšší Osobnost Božství. Existuje mnoho podob služby Nejvyššímu Pánu a každý Mu může sloužit podle svých nejlepších schopností.

Takto končí Bhaktivedantovy výklady k dvacáté třetí kapitole třetího zpěvu Śrīmad-Bhāgavatamu, nazvané “Devahūtin nářek”.