Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.23.24

Verš

sā tad bhartuḥ samādāya
vacaḥ kuvalayekṣaṇā
sarajaṁ bibhratī vāso
veṇī-bhūtāṁś ca mūrdhajān

Synonyma

— ona; tat — potom; bhartuḥ — svého manžela; samādāya — přijala; vacaḥ — slova; kuvalaya-īkṣaṇā — která měla lotosové oči; sa-rajam — špinavé; bibhratī — nosící; vāsaḥ — šaty; veṇī-bhūtān — rozcuchané; ca — a; mūrdha-jān — vlasy.

Překlad

Devahūti, která měla lotosové oči, přijala manželův pokyn. Se svými špinavými šaty a rozcuchanými vlasy nebyla příliš přitažlivá.

Význam

Devahūtiny vlasy nebyly zřejmě česané po mnoho let a spletly se do chuchvalců. Bylo to proto, že kvůli službě manželovi zanedbávala svůj oděv a tělesné pohodlí.