Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.19.28

Verš

yaṁ yogino yoga-samādhinā raho
dhyāyanti liṅgād asato mumukṣayā
tasyaiṣa daitya-ṛṣabhaḥ padāhato
mukhaṁ prapaśyaṁs tanum utsasarja ha

Synonyma

yam — o Němž; yoginaḥ — yogīni; yoga-samādhinā — v mystickém tranzu; rahaḥ — v ústraní; dhyāyanti — meditují; liṅgāt — od těla; asataḥ — neskutečné; mumukṣayā — snažící se o osvobození; tasya — Jeho; eṣaḥ — tento; daitya — syn Diti; ṛṣabhaḥ — klenot; padā — nohou; āhataḥ — kopnutý; mukham — výraz obličeje; prapaśyan — když hleděl na; tanum — tělo; utsasarja — odložil; ha — vskutku.

Překlad

Brahmā pokračoval: Dostal kopanec přední nohou Pána, o Němž yogīni, kteří se snaží o osvobození od svých neskutečných hmotných těl, meditují v ústraní v mystickém tranzu. Tento klenot mezi Ditinými syny opustil své tělo, když hleděl do Jeho tváře.

Význam

Tento verš Śrīmad-Bhāgavatamu objasňuje systém yogy. Je zde řečeno, že konečným cílem yogīnů a mystiků, kteří se věnují meditaci, je zbavit se svého hmotného těla. Proto meditují na osamělých místech, aby dosáhli jógového tranzu. Yogu je nutné vykonávat v ústraní, tedy nikoliv na veřejnosti nebo jako představení na pódiu, jak v současné době předvádí mnoho takzvaných yogīnů. Skutečná yoga má za cíl zbavit nás hmotného těla. Jógová cvičení nemají sloužit tomu, abychom si udržovali zdravé a mladé tělo. Podobné reklamy na takzvanou yogu se neslučují s žádnou standardní metodou. Konkrétní slovo yam neboli “o Němž” v tomto verši označuje, že meditace se má soustředit na Osobnost Božství. I když upřeme svoji mysl na Pánovu podobu kance, je to také yoga. Jak je potvrzeno v Bhagavad-gītě, ten, kdo neustále soustřeďuje svoji mysl v meditaci na Nejvyššího Pána v jedné z Jeho mnoha různých podob, je prvotřídní yogī a může velice snadno dosáhnout tranzu jednoduše touto meditací o podobě Osobnosti Božství. Dokáže-li yogī meditovat o Pánově podobě i v okamžiku smrti, zbaví se svého smrtelného těla a bude moci odejít do království Boha. Pán dal tuto příležitost démonovi, a Brahmā a další polobozi proto žasli. I démon může dosáhnout nejvyššího cíle yogy, dostane-li kopanec od Pána.