Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.19.12

Verš

sva-pauruṣe pratihate
hata-māno mahāsuraḥ
naicchad gadāṁ dīyamānāṁ
hariṇā vigata-prabhaḥ

Synonyma

sva-pauruṣe — jeho neohroženost; pratihate — narušená; hata — zničená; mānaḥ — pýcha; mahā-asuraḥ — velký démon; na aicchat — nechtěl (vzít); gadām — kyj; dīyamānām — nabízený; hariṇā — Harim; vigata-prabhaḥ — jeho sláva vybledla.

Překlad

Velký démon takto ztratil svoji neohroženost, byl pokořen a vyveden z míry. Odmítl přijmout zpátky svůj kyj, který mu Pán nabízel.