Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.17.11

Verš

kharāś ca karkaśaiḥ kṣattaḥ
khurair ghnanto dharā-talam
khārkāra-rabhasā mattāḥ
paryadhāvan varūthaśaḥ

Synonyma

kharāḥ — osli; ca — a; karkaśaiḥ — tvrdými; kṣattaḥ — ó Viduro; khuraiḥ — kopyty; ghnantaḥ — dusali; dharā-talam — povrch Země; khāḥ-kāra — hýkali; rabhasāḥ — v divoké náladě; mattāḥ — šílení; paryadhāvan — běhali sem a tam; varūthaśaḥ — ve stádech.

Překlad

Ó Viduro, stáda oslů běhala sem a tam, dusala zemi svými tvrdými kopyty a divoce hýkala.

Význam

Osli si jako zvířecí druh připadají velice důstojní, a když ve své takzvané radosti pobíhají ve stádech sem a tam, je to pro lidskou společnost špatné znamení.