Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.13.29

Verš

sa vajra-kūṭāṅga-nipāta-vega-
viśīrṇa-kukṣiḥ stanayann udanvān
utsṛṣṭa-dīrghormi-bhujair ivārtaś
cukrośa yajñeśvara pāhi meti

Synonyma

saḥ — to; vajra-kūṭa-aṅga — tělo jako velká hora; nipāta-vega — síla potápění; viśīrṇa — rozdělující; kukṣiḥ — střední část; stanayan — znící jako; udanvān — oceán; utsṛṣṭa — tvořící; dīrgha — vysoké; ūrmi — vlny; bhujaiḥ — pažemi; iva ārtaḥ — jako nešťastný člověk; cukrośa — hlasitě se modlil; yajña-īśvara — ó Pane všech obětí; pāhi — prosím, ochraňuj; — mě; iti — takto.

Překlad

Když se Pán Kanec potápěl do vody jako velká hora, rozdělil oceán vedví a dvě velké vlny se vzedmuly jako paže oceánu, který hlasitě volal, jako kdyby se modlil k Pánu: “Ó Pane všech obětí, prosím, neděl mě! Prosím, ochraň mě!”

Význam

I velký oceán se polekal pádem obrovského těla transcendentálního kance a vypadal, že se bojí nevyhnutelné smrti.