Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.12.27

Verš

chāyāyāḥ kardamo jajñe
devahūtyāḥ patiḥ prabhuḥ
manaso dehataś cedaṁ
jajñe viśva-kṛto jagat

Synonyma

chāyāyāḥ — ze stínu; kardamaḥ — Kardama Muni; jajñe — projevil se; devahūtyāḥ — Devahūti; patiḥ — manžel; prabhuḥ — pán; manasaḥ — z mysli; dehataḥ — z těla; ca — také; idam — toto; jajñe — vyvinul se; viśva — vesmír; kṛtaḥ — stvořitele; jagat — vesmírný projev.

Překlad

Mudrc Kardama, manžel velké Devahūti, se projevil z Brahmova stínu. Vše se tak projevilo buď z těla, nebo z mysli Brahmy.

Význam

I když jedna ze tří kvalit hmotné přírody vždy převládá, nikdy nejsou neznečištěny jedna druhou. Dokonce i ve dvou nejrozšířenějších nižších kvalitách, vášni a nevědomosti, je někdy nádech kvality dobra. Všichni synové stvoření z těla a mysli Brahmy se tedy nacházeli v kvalitách vášně a nevědomosti, ale někteří z nich, jako Kardama, se narodili v kvalitě dobra. Nārada se narodil v transcendentálním stavu Brahmy.