Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.11.26

Verš

eṣa dainan-dinaḥ sargo
brāhmas trailokya-vartanaḥ
tiryaṅ-nṛ-pitṛ-devānāṁ
sambhavo yatra karmabhiḥ

Synonyma

eṣaḥ — všechna tato stvoření; dainam-dinaḥ — denně; sargaḥ — stvoření; brāhmaḥ — během Brahmových dnů; trailokya-vartanaḥ — opakované vzniky tří světů; tiryak — nižší zvířata; nṛ — lidé; pitṛ — planet Pitā; devānām — polobohů; sambhavaḥ — zjevení; yatra — kde; karmabhiḥ — v cyklu plodonosných činností.

Překlad

Ve stvoření během Brahmova dne opakovaně vznikají tři planetární systémy — Svarga, Martya a Pātāla. Jejich obyvatelé — nižší zvířata, lidské bytosti, polobozi a Pitové — se objevují a mizí podle svých plodonosných činností.