Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.10.9

Verš

etāvāñ jīva-lokasya
saṁsthā-bhedaḥ samāhṛtaḥ
dharmasya hy animittasya
vipākaḥ parameṣṭhy asau

Synonyma

etāvān — až dosud; jīva-lokasya — planet obývaných živými bytostmi; saṁsthā-bhedaḥ — různé životní podmínky; samāhṛtaḥ — dokončil; dharmasya — náboženství; hi — jistě; animittasya — bezdůvodnosti; vipākaḥ — zralé stádium; parameṣṭhī — nejvyšší osobnost ve vesmíru; asau — to.

Překlad

Pro svoji bezpříčinnou oddanou službu Pánovi, založenou na zralém transcendentálním poznání, je Pán Brahmā nejvznešenější osobností ve vesmíru. Proto stvořil všech čtrnáct planetárních systémů, aby je mohly obývat různé druhy živých bytostí.

Význam

Nejvyšší Pán má v Sobě všechny vlastnosti živých bytostí. Podmíněné duše v hmotném světě projevují pouze část těchto vlastností, a proto se jim někdy říká pratibimba. Tyto živé bytosti jakožto nedílné části Nejvyššího Pána zdědily různé podíly Jeho původních vlastností a úměrně zděděným vlastnostem se jeví jako různé životní druhy a sídlí na různých planetách podle Brahmova plánu. Brahmā je stvořitel tří světů: nižších planet zvaných Pātālaloky, středních planet zvaných Bhūrloky a vyšších planet zvaných Svarloky. Ještě vyšší planety, jako je Maharloka, Tapoloka, Satyaloka a Brahmaloka, nezanikají v pustošící vodě, neboť jejich obyvatelé prokazují Pánovi bezpříčinnou oddanou službu. Tito obyvatelé žijí až do vypršení doby zvané dvi-parārdha, kdy jsou obvykle osvobozeni z koloběhu rození a umírání v hmotném světě.