Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.10.21

Verš

tiraścām aṣṭamaḥ sargaḥ
so ’ṣṭāviṁśad-vidho mataḥ
avido bhūri-tamaso
ghrāṇa-jñā hṛdy avedinaḥ

Synonyma

tiraścām — druhy nižších zvířat; aṣṭamaḥ — osmé; sargaḥ — stvoření; saḥ — je jich; aṣṭāviṁśat — dvacet osm; vidhaḥ — skupin; mataḥ — připadá v úvahu; avidaḥ — bez poznání zítřka; bhūri — nesmírně; tamasaḥ — nevědomé; ghrāṇa-jñāḥ — poznají předměty své touhy po čichu; hṛdi avedinaḥ — v srdci si pamatují velice málo.

Překlad

Osmé stvoření je stvořením nižších životních druhů, spadajících do různých skupin, kterých je celkem dvacet osm. Všechny jsou nesmírně pošetilé a nevědomé. Předměty své touhy poznají po čichu, ale v srdci si nedokáží nic zapamatovat.

Význam

Ve Vedách jsou charakteristiky nižších zvířat popsány následovně: athetareṣāṁ paśūnāḥ aśanāpipāse evābhivijñānaṁ na vijñātaṁ vadanti na vijñātaṁ paśyanti na viduḥ śvastanaṁ na lokālokāv iti; yad vā, bhūri-tamaso bahu-ruṣaḥ ghrāṇenaiva jānanti hṛdyaṁ prati svapriyaṁ vastv eva vindanti bhojana-śayanādy-arthaṁ gṛhṇanti. “Nižší zvířata mají poznání pouze co se týče hladu a žízně. Nemají žádné nabyté poznání, žádnou představu skutečnosti. Jejich chování se neřídí žádnými formalitami. Jsou nesmírně nevědomá, předměty své touhy poznají pouze po čichu a s touto inteligencí chápou jen to, co je příznivé a co nepříznivé. Jejich poznání se týká pouze jedení a spaní.” I ta nejdivočejší nižší zvířata, jako jsou tygři, tedy můžeme zkrotit jednoduše tak, že jim pravidelně zajistíme jídlo a místo na spaní. Pouze hady nelze takto ochočit.