Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 2.8.24

Verš

sarvam etac ca bhagavan
pṛcchato me ’nupūrvaśaḥ
tattvato ’rhasy udāhartuṁ
prapannāya mahā-mune

Synonyma

sarvam — tyto všechny; etat — otázky; ca — také to, na co jsem se nebyl schopen zeptat; bhagavan — ó velký mudrci; pṛcchataḥ — zvídavého; me — mne; anupūrvaśaḥ — od počátku; tattvataḥ — v souladu s pravdou; arhasi — laskavě vysvětli; udāhartum — jak dáš vědět; prapannāya — tomu, kdo je odevzdaný; mahā-mune — ó velký mudrci.

Překlad

Ó velký mudrci, představiteli Pána, uspokoj laskavě moji zvídavost a pověz mi vše, nač jsem se tě ptal od samotného počátku, i to, nač jsem se tě třeba ani nezeptal. Jelikož jsem tobě odevzdanou duší, uděl mi prosím o tom všem plné poznání.

Význam

Duchovní mistr je vždy připraven předat žákovi poznání a zvláště tehdy, je-li žák velice zvídavý. Zvídavost je nezbytnou vlastností žáka, který usiluje o pokrok, a Mahārāja Parīkṣit je vzorným žákem, protože je dokonale zvídavý. Člověk, který se nezajímá o seberealizaci, nemusí chodit za duchovním mistrem a předvádět se jako žák. Mahārāja Parīkṣit se však s vážností zajímá nejen o vše, nač se tázal, ale také o věci, na které se nedokázal zeptat. Člověku se prakticky nepodaří, aby se zeptal duchovního mistra na všechno, ale pravý duchovní mistr je schopen osvítit svého žáka ve všech směrech k jeho prospěchu.