Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 2.5.20

Verš

sa eṣa bhagavāḻ liṅgais
tribhir etair adhokṣajaḥ
svalakṣita-gatir brahman
sarveṣāṁ mama ceśvaraḥ

Synonyma

saḥ — On; eṣaḥ — tato; bhagavān — Osobnost Božství; liṅgaiḥ — příznaky; tribhiḥ — třemi; etaiḥ — všemi těmito; adhokṣajaḥ — transcendentální Pán (dohlížející na všechno); su-alakṣita — skutečně neviděný; gatiḥ — pohyb; brahman — ó Nārado; sarveṣām — každého; mama — můj; ca — také; īśvaraḥ — vládce.

Překlad

Ó Brāhmaṇo Nārado, Adhokṣaja, transcendentální Pán, je kvůli výše zmíněným třem kvalitám přírody neviditelný hmotnými smysly živých bytostí. Je však přesto vládcem každého, včetně mě.

Význam

V Bhagavad-gītě (7.24-25) Pán jasně říká, že impersonalista, který přikládá větší důležitost transcendentálním paprskům Pána zvaným brahmajyoti a který si myslí, že Absolutní Pravda je z konečného pohledu neosobní a podobu projevuje pouze v případech nutnosti, je méně inteligentní než personalista, bez ohledu na jeho důkladné studium Vedānty. Tito impersonalisté jsou zakryti výše uvedenými třemi kvalitami hmotné přírody, a proto nejsou schopni se přiblížit k transcendentální Osobnosti Pána. K Nejvyššímu Pánu nemůže přistoupit každý, protože je zahalen Svojí energií yogamāyou. Je však chyba si myslet, že byl dříve neprojevený a nyní se projevil v lidské podobě. Tuto mylnou představu o beztvarosti Nejvyšší Osobnosti Božství způsobuje Pánův závoj yogamāyi a odstranit ho může pouze On Svojí vůlí, jakmile se Mu podmíněná duše odevzdá. Oddaní Pána, kteří jsou transcendentální výše zmíněným třem kvalitám hmotné přírody, mohou vidět dokonale blaženou transcendentální podobu Pána prostřednictvím lásky a čisté oddanosti.