Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 2.10.19

Verš

vivakṣor mukhato bhūmno
vahnir vāg vyāhṛtaṁ tayoḥ
jale caitasya suciraṁ
nirodhaḥ samajāyata

Synonyma

vivakṣoḥ — když vznikla potřeba hovořit; mukhataḥ — z úst; bhūmnaḥ — Nejvyššího; vahniḥ — oheň nebo vládnoucí božstvo ohně; vāk — vibrace; vyāhṛtam — slova; tayoḥ — obojím; jale — ve vodě; ca — ovšem; etasya — těch všech; suciram — velice dlouhá doba; nirodhaḥ — pozastavení; samajāyata — pokračovalo.

Překlad

Když Nejvyšší zatoužil hovořit, z Jeho úst zazněla slova. Pak bylo z úst vytvořeno vládnoucí božstvo ohně. Dokud však ležel ve vodě, všechny tyto činnosti zůstávaly neprojevené.

Význam

Postupný rozvoj různých smyslů současně doprovází vznik jejich vládnoucích božstev. Musíme proto chápat, že činnostem smyslových orgánů vládne vůle Nejvyššího. Smysly poskytují určité možnosti podmíněným duším, které jich mají náležitě využívat pod dohledem vládnoucího božstva, pověřeného Nejvyšším Pánem. Ten, kdo se vzpírá této vládě, musí být potrestán degradací do nižšího životního druhu. Příkladem může být jazyk a jeho vládnoucí božstvo, Varuṇa. Jazyk je určen pro jedení a lidem, zvířatům i ptákům jsou dané rozdílné chutě. Chuť člověka a prasete se liší, protože mají odlišné možnosti a postavení. Pokud však určitá bytost v rámci různých kvalit přírody vyvine nějakou určitou chuť, vládnoucí božstvo jí přidělí nebo schválí příslušný druh těla. Pokud člověk vyvine stejnou chuť jako má prase, kterému je jedno, co jí, vládnoucí božstvo se jistě postará o to, aby v příštím životě dostal tělo prasete. Prase jí cokoliv, včetně výkalů, a člověk, který podobně přestal rozlišovat vhodné chuti, musí být připraven na to, že v příštím životě poklesne do nižšího druhu. To je také Boží milost, protože podmíněná duše si přála takové tělo, aby mohla dokonale vychutnávat určitý druh potravy. Pokud člověk dostane tělo prasete, musí se to pokládat za milost Pána, který mu takto dává možnost naplnit svá přání. Po smrti přiděluje další tělo živé bytosti vyšší moc a nikoliv slepá náhoda. Člověk se proto musí mít na pozoru, jaké tělo dostane v příštím životě. Nezodpovědný život bez rozlišování je nebezpečný a varují před ním všechna písma.