Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.8.7

Verš

śrī-garga uvāca
yadūnām aham ācāryaḥ
khyātaś ca bhuvi sarvadā
sutaṁ mayā saṁskṛtaṁ te
manyate devakī-sutam

Synonyma

śrī-gargaḥ uvāca — Gargamuni řekl; yadūnām — Yaduovské dynastie; aham — já jsem; ācāryaḥ — rodinný kněz, purohita; khyātaḥ ca — to je známo; bhuvi — všude; sarvadā — vždy; sutam — syn; mayā — pod mým vedením; saṁskṛtam — pokud by podstoupil očistný obřad; te — tebe; manyate — byl by považován; devakī-sutam — za syna Devakī.

Překlad

Gargamuni řekl: “Můj milý Nando Mahārāji, já jsem rodinný kněz Yaduovské dynastie. To je všeobecně známo. Kdybych tedy vykonal očistný obřad pro tvé syny, Kaṁsa by Je považoval za syny Devakī.”

Význam

Gargamuni nepřímo prozradil, že Kṛṣṇa nebyl synem Yaśody, ale Devakī. Kaṁsa již Kṛṣṇu hledal, a kdyby tedy Gargamuni vykonal očistný obřad, Kaṁsa by se o tom mohl dozvědět, a to by vedlo k pohromě. Je možné namítat, že Gargamuni byl sice knězem Yaduovské dynastie, ale Nanda Mahārāja k ní také patřil. Nanda Mahārāja však nepůsobil jako kṣatriya. Proto Gargamuni řekl: “Pokud budu vystupovat jako tvůj kněz, bude tím potvrzeno, že Kṛṣṇa je synem Devakī.”