Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.8.44

Verš

sadyo naṣṭa-smṛtir gopī
sāropyāroham ātmajam
pravṛddha-sneha-kalila-
hṛdayāsīd yathā purā

Synonyma

sadyaḥ — po všech těchto filozofických úvahách se matka Yaśodā plně odevzdala Nejvyšší Osobnosti Božství; naṣṭa-smṛtiḥ — zbavená vzpomínek na to, že v Kṛṣṇových ústech viděla vesmírnou podobu; gopī — matka Yaśodā; — ona; āropya — poté, co si posadila; āroham — na klín; ātmajam — svého syna; pravṛddha — zvětšenou; sneha — láskou; kalila — pohnuté; hṛdayā — její srdce; āsīt — zaujala postavení; yathā purā — jako předtím.

Překlad

Matka Yaśodā okamžitě zapomněla na iluzi yogamāyi, že jí Kṛṣṇa ve svých ústech ukázal vesmírnou podobu. Posadila si svého syna na klín jako dříve a v srdci ke svému transcendentálnímu dítěti pocítila ještě větší náklonnost.

Význam

Matka Yaśodā pokládala vidinu vesmírné podoby v Kṛṣṇových ústech za dílo yogamāyi podobné snu. Okamžitě tedy na celou událost zapomněla, tak jako se zapomene na všechno, jakmile skončí sen. S tím, jak rostla její přirozená náklonnost, se rozhodla: “Zapomeňme na tuto událost. Mě to nezajímá. Zde je můj syn, tak Ho raději políbím.”