Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.8.43

Verš

itthaṁ vidita-tattvāyāṁ
gopikāyāṁ sa īśvaraḥ
vaiṣṇavīṁ vyatanon māyāṁ
putra-snehamayīṁ vibhuḥ

Synonyma

ittham — takto; vidita-tattvāyām — když filozoficky pochopila pravdu o všem; gopikāyām — matce Yaśodě; saḥ — Nejvyšší Pán; īśvaraḥ — nejvyšší vládce; vaiṣṇavīm — viṣṇumāyā či yogamāyā; vyatanot — rozvinul; māyām — yogamāyu; putra-sneha-mayīm — velice připoutaná ke svému synovi mateřskou láskou; vibhuḥ — Nejvyšší Pán.

Překlad

Milostí Pána matka Yaśodā pochopila skutečnou pravdu. Potom ji však nejvyšší vládce vlivem vnitřní energie, yogamāyi, znovu inspiroval, aby se pohroužila do intenzivní mateřské lásky ke svému synovi.

Význam

I když matka Yaśodā pochopila celou filozofii života, hned v dalším okamžiku byla vlivem yogamāyi přemožena láskou ke svému synovi. Myslela si, kdo by Kṛṣṇu ochránil, kdyby se o něho ona nestarala? Nedovedla uvažovat jinak, a proto na všechny své filozofické spekulace zapomněla. O tomto zapomnění Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura prohlásil, že bylo inspirováno yogamāyou (mohana-sādharmyān māyām). Materialisté jsou uchváceni mahāmāyou, zatímco oddaní jsou řízením duchovní energie okouzleni yogamāyou.