Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.8.36

Verš

yady evaṁ tarhi vyādehī-
ty uktaḥ sa bhagavān hariḥ
vyādattāvyāhataiśvaryaḥ
krīḍā-manuja-bālakaḥ

Synonyma

yadi — jestliže; evam — je to tak; tarhi — potom; vyādehi — otevři dokořán svá ústa (chci se podívat); iti uktaḥ — tak rozkázala matka Yaśodā; saḥ — On; bhagavān — Nejvyšší Osobnost Božství; hariḥ — Nejvyšší Pán; vyādatta — otevřel ústa; avyāhata-aiśvaryaḥ — aniž by omezil jakoukoliv formu absolutního majestátu (aiśvaryasya-samagrasya); krīḍā — zábavy; manuja-bālakaḥ — přesně jako lidské dítě.

Překlad

Matka Yaśodā vyzvala Kṛṣṇu: “Jestli jsi žádnou hlínu nejedl, tak otevři pořádně pusu!” Na tuto výzvu své matky otevřel Kṛṣṇa, syn Nandy Mahārāje a Yaśody, ústa, aby tak předvedl zábavy jako lidské dítě. I když Nejvyšší Pán Kṛṣṇa, Osobnost Božství, jenž v plné míře oplývá všemi vznešenými atributy, nenarušoval rodičovskou lásku své matky, Jeho velkolepost se automaticky projevila, neboť Kṛṣṇův majestát se nikdy neztrácí, ale projeví se v pravý čas.

Význam

Kṛṣṇa, aniž by narušoval citovou extázi své matky, otevřel ústa a projevil svůj přirozený majestát. Když jsou někomu nabídnuta různá jídla, může dostat sto jedna chodů, ale pokud má rád obyčejný śāk neboli špenát, dá přednost jemu. Kṛṣṇa v plné míře oplýval všemi vznešenými atributy, ale na nařízení své matky otevřel pusu dokořán jako lidské dítě. Neopomíjel transcendentální náladu mateřské lásky.