Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.8.32

Verš

ekadā krīḍamānās te
rāmādyā gopa-dārakāḥ
kṛṣṇo mṛdaṁ bhakṣitavān
iti mātre nyavedayan

Synonyma

ekadā — jednou; krīḍamānāḥ — nyní si Kṛṣṇa, již o něco větší, hrál s dalšími dětmi svého věku; te — oni; rāma-ādyāḥ — Balarāma a další; gopa-dārakāḥ — jiní chlapci narození v okolních domech pastevců; kṛṣṇaḥ mṛdam bhakṣitavān — ó matko, Kṛṣṇa jedl hlínu (byla přednesena stížnost); iti — takto; mātre — matce Yaśodě; nyavedayan — předložili.

Překlad

Jednoho dne, když si Kṛṣṇa hrál se svými malými kamarády-Balarāmou a dalšími syny gopů-přišli všichni za matkou Yaśodou žalovat. Řekli jí: “Matko, Kṛṣṇa jedl hlínu!”

Význam

Toto je další z Kṛṣṇových transcendentálních činností, vymyšlených pro potěšení gopī. Nejprve byla matce Yaśodě přednesena stížnost o tom, jak Kṛṣṇa krade, ale ona Ho nepotrestala. Ve snaze probudit Yaśodin hněv, aby Kṛṣṇu pokárala, byla nyní vymyšlena další stížnost-že Kṛṣṇa jedl hlínu.