Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.7.21

Verš

gokulaṁ sarvam āvṛṇvan
muṣṇaṁś cakṣūṁṣi reṇubhiḥ
īrayan sumahā-ghora-
śabdena pradiśo diśaḥ

Synonyma

gokulam — celé území nazývané Gokula; sarvam — všude; āvṛṇvan — když zahalil; muṣṇan — odebral; cakṣūṁṣi — schopnost vidět; reṇubhiḥ — částečkami prachu; īrayan — vydával; su-mahā-ghora — děsivý a tísnivý; śabdena — zvukem; pradiśaḥ diśaḥ — rozléhal se všude, do všech stran.

Překlad

Tento démon zahalil v podobě mocného větrného víru celou Gokulu částečkami prachu, všem znemožnil vidět a začal vydávat velmi hrůzostrašný zvuk, který se rozléhal všude.

Význam

Tṛṇāvarta se proměnil ve větrný vír a prašnou bouří zahalil celé území nazývané Gokula, takže nikdo neviděl ani tu nejbližší věc.