Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.69.7-8

Verš

tasyām antaḥ-puraṁ śrīmad
arcitaṁ sarva-dhiṣṇya-paiḥ
hareḥ sva-kauśalaṁ yatra
tvaṣṭrā kārtsnyena darśitam
tatra ṣoḍaśabhiḥ sadma-
sahasraiḥ samalaṅkṛtam
viveśaikatomaṁ śaureḥ
patnīnāṁ bhavanaṁ mahat

Synonyma

tasyām — v té (Dvārace); antaḥ-puram — soukromý královský areál; śrī-mat — majestátní; arcitam — uctívaný; sarva — všemi; dhiṣṇya — různých planetárních systémů; paiḥ — správci; hareḥ — Pána Hariho; sva — jeho vlastní; kauśalam — dovedností; yatra — kde; tvaṣṭrā — Tvaṣṭou (Viśvakarmou, nebeským architektem); kārtsnyena — zcela; darśitam — projevenou; tatra — tam; ṣoḍaśabhiḥ — se šestnácti; sadma — sídel; sahasraiḥ — tisíci; samalaṅkṛtam — zkrášlených; viveśa — (Nārada) vstoupil; ekatamam — do jednoho z nich; śaureḥ — Pána Kṛṣṇy; patnīnām — manželek; bhavanam — paláce; mahat — velkého.

Překlad

Ve mĕstĕ Dvārace byl krásný soukromý areál uctívaný vládci planet. Tento okrsek, kde polobůh Viśvakarmā ukázal veškerou svou božskou dovednost, byl sídlem Pána Hariho, a byl tedy nádhernĕ ozdoben šestnácti tisíci paláci královen Pána Kṛṣṇy. Nārada Muni vstoupil do jednoho z tĕchto rozlehlých paláců.

Význam

Śrīla Jīva Gosvāmī poukazuje na to, že Tvaṣṭā, Viśvakarmā, projevil dovednost Nejvyššího Pána, a tak dokázal postavit tak skvostné paláce. Śrīla Prabhupāda píše: „Velcí králové a princové z celého svĕta tyto paláce navštĕvovali, jen aby Ho uctili. Architektonické plány připravil osobnĕ Viśvakarmā, stavitel polobohů, a při budování paláců projevil všechen svůj talent a vynalézavost.“